woordenboek Afrikaans-Nederlands

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Waar in Vlaanderen kan ik een goed woordenboek Afrikaans-Nederlands kopen, bruikbaar voor een studie Germaanse talen?? Moeilijk om iets te vinden!!!

-- Annelies Decorte (aoies_decorte@hotmail.com), January 15, 2005

Answers

Hallo Annelies, Voor zulk een woordenboek kan je misschien best eens kijken in de Schuttershofstraat in Antwerpen. Dit ie een zijstraat van de Huidevettersstraat of een verlengenis van het Hopland, niet ver van het Rubenshuis museum. De naam van de winkel (specialisatie in taalonderwijs) ben ik jammer genoeg kwijt. Hope this helps. Groetjes, John.

-- John Smits (jean.smits@spantwerp.be), March 07, 2005.

Moderation questions? read the FAQ