afrikaans leren

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

hallo ik ben ine en ik ben 12jaar en zou heel graag afrikaans willen leren die taal is gewoon super. Indien nodig wil ik jou er voor in de plaats nederlands leren. Dan zijn alletwee geholpen

Hello my name is ine i am 12 and i want to learn african. Because thats a great langues. i wanna learn you dutch thank you greets ine

-- ine van loon (inevolley@hotmail.com), December 08, 2004


Moderation questions? read the FAQ