Temperature control with PID

greenspun.com : LUSENET : PID Controller Tuning : One Thread

Hello, I am Msc Physcis student. I want to monitor and control temperature of a system. How do I start my project on theory and practice?

-- Koray Yilmaz (kyilmaz@scientist.com), May 31, 2004

Answers

tesadufe bak benim de adim koray yilmaz,fizikciyim ve doktora yapiyorum,bir suru koray yilmaz var dunyada ama fizikciye ilk kez rastladim,hangi okuldansin?sorunuda tam olarak anlayamadim saniyorum sen bir temperature controler design etmek istiyorsun,ki bu o kadar kolay degil.Oncelikle bir thermocouple kullanarak sistemin sicakligini okuman gerek,daha sonrada isitici veya sogutucu bir yan sistem kullanarak sistemin sicakligini istedigin bir degere set edebilirsin.piyasada cryostat sistemleri var lakeshore yada janis gibi onlarin duzeneklerine bakip fikir alabilirsin,kolay gelsin.

Koray Yilmaz ODTU fizik bol katihal lab

-- koray yilmaz (kyilmaz@newton.physics.metu.edu.tr), November 04, 2004.


Moderation questions? read the FAQ