Kursus Afrikaans

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Hallo Allemaal,

Ek wil u graag late weet, dat ek besig is met die maken van 'n kursus Afrikaans. Tog kunne er foute in die teks syn. En ek wil u graag vrage of u vir my deur die kursus wil kyk. Gewoon omdat er miskien foute in zit, die ek nie gesien heb nie. Ek is 'n Nederlander, en ek praat Afrikaans tog moet ek nog baie verbeter die Afrikaans. Ek hoop julle wil help my.

Met vriendelike groet, Ron de leeuw Nederland.

-- Ron de Leeuw (cavecanem1981@hotmail.com), June 24, 2003

Answers

Oh wat is ek dom!! Ek het die skakel vergeet te plaas!!

Vergeef my :-)

http://www.unilang2.org/cavecanem/homeza.html

Met vriendelike groet, Ron de Leeuw Nederland

-- Ron de Leeuw (cavecanem1981@hotmail.com), June 24, 2003.


Moderation questions? read the FAQ