Wie wil mailen over Afrikaanse literatuur,muziek,kunst, of eender wat :-)

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

ok sorry, posting is wat mislukt... :s

ook bij de verkeerde categorie... maar even mn bericht afmaken toch... ik zou graag horen wat jullie lezen, wat jullie zelf vinden van t Afrikaans, de bekendste schrijvers etc ;

mailen kan dus naar; revelling_reckoning@hotmail.com

Leentje

-- Leentje Hermans (revelling_reckoning@hotmail.com), May 20, 2003


Moderation questions? read the FAQ