FENIL-JANTARNA KISELINA

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

VEČER !!!!! PIŠEM SEMINARSKI RAD NA TEMU 'REZOLUCIJA RACEMIČNE FENIL-BUTAN-DIKISELINE UPORABOM (-)-PROLINA'. TREBALA BIH NAVESTI NEKA FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA OVOG SPOJA PA BIH VAS ZAMOLILA AKO BI MI MOGLI NAVESTI NEKA OD NJIH ILI ME UPUTITI GDJE DA IH PRONAĐEM. UNAPRIJED ZAHVALJUJEM.

-- Anonymous, November 25, 2002

Answers

Misliš da će ti netko odgovorit... Ja uporno već mjesecima čekam odgovor na svoje pitanje i nitko mi ne želi ništa odgovoriti... Tamara šta misliš koji je točan odgovor : a) nitko ne čita ovo b) nitko nezna odgovor c) nitko ne želi dat odgovor

ciao

-- Anonymous, December 03, 2002


Moderation questions? read the FAQ