Talen Gemeenschap

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Hallo Allemaal,

Namens Uni-Lang, talen gemeenschap, ben ik op zoek naar mensen die Afrikaans als moedertaal hebben en lid willen worden, gratis, van onze gemeenschap. Uni-Lang heeft als doel om talen te leren, maar ook om talen te doceren. We willen graag zoveel mogelijk talen promoten. En juist ook aan die kleine talen iets meer aandacht besteden. Zo ook dus aan het Afrikaans. Mijn moedertaal is Nederlands en ik spreek een beetje Afrikaans, ik heb geen enkele moeite om het te verstaan, maar toch zou het fijn zijn als er iemand is binnen onze gemeenschap die Afrikaans als moedertaal heeft. Wij zien in ieder geval een paar mensen die het Afrikaans als moedertaal hebben of Afrikaans machtig zijn, heel graag te gemoet! Jullie zijn dan ook van harte welkom op http://www.unilang.org en stel je even voor dan in het forum! Regelmatig wordt er gevraagd naar vertalingen in zo veel mogelijk talen, het zou leuk zijn als daar het Afrikaans ook bij kan komen te staan. Want zelfs lingu´sten onderling zien het Afrikaans als een dialect van het Nederlands en dat is onterecht gezien het feit Afrikaans een opzich zelf staande taal is!

Nogmaals, jullie zijn van harte welkom op http://www.unilang.org

Met Vriendelijke Groet Ron de Leeuw Nederland

-- Ron de Leeuw (watch_the_dog@hotmail.com), November 15, 2002


Moderation questions? read the FAQ