Kattenleed

greenspun.com : LUSENET : timedesk : One Thread

Afgezien van een uitzicht op de dagelijkse trewdmolen van het gemeentelijk belasting kantoor, kijk ik uit op de eerste verdieping van een woontoren. De kat van nr. 5 heeft een geweldige speeltuin, aan het dak van de belastingdienst, maar doet al dagen verwoede pogingen in kontakt te komen met de kat van de 2e verdieping. De boven buurman of vrouw doet al het mogelijke dichter bij haar/zijn aanbidder te komen, maar zelfs een regulier uitstapje naar de plantenbak die 10 centimer onder de balkonrand hangt biedt tot nu toe geen uitkomst. Ook de begane grond kat komt niet verder dan moedeloos op de rug van een bank te klimmen in de hoop dat ie via de gladde muur 5 meter omhoog kan schuiven, echter tot nu toe zonder resultaat. Ik houd jullie op de hoogte van dit hormonen drama.

-- Ben (ben@timedesk.nl), August 19, 2002

Answers
-- Ben (ben@timedesk.nl), August 20, 2002.

Vervolg kattenleed. De hele dag heeft de benedenbuur-kat Vanuit een half open raam naar het bovengelegen balkon zitten loeren. Helaas zelfs geen glimp kon worden opgevangen, want de balkon deur was dicht. In de vensterbank 1 verdieping hoger zat de bovenbuurkat zenuwachtig in de aanbieding.

-- Ben (ben@timedesk.nl), August 20, 2002.

vorige week vertelde ik al dat Johan Vlemix naar Rome aan het wandelen is omdat ie niet in de 2e Kamer is gekozen met zijn humor partij, en dus een weddenschap heeft verloren met een Hilversumse DJ. Peroonlijk vind ik het initiatief van Madelon zeker zo vriendelijk. Mischien omdat zij helemaal zonder landelijke bekendheid het lef heeft dit te gaan doen. Ik bedoel per trekker van Noord Nederland naar Parijs en terug, met de opbrengst bedoeld voor Warchild. Ok, ik heb weinig op met het Koningshuis, en deste meer met landbouw, en de trekker komt me voorzichtig bekend voor nadat ik zelf op zo'n aparaat tuinbonen heb gezaaid, maar toch.

Mischien dat ik om Timedesk van de grond te krijgen ook maar zoiets gaan opzetten...

-- Ben (ben@timedesk.nl), August 19, 2002.


Moderation questions? read the FAQ