Nederlands - Afrikaans

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Hallo, ik wou eens vragen of jullie dit verstaan. Ik kom namelijk uit belgiŽ en versta wel (of een beetje dan toch) wat jullie schrijven. Ik zou het erg leuk vinden als iemand mij hier een antwoord op zou kunnen geven.

Groetjes, Romina

-- Romina Argenta (Ro_mien@hotmail.com), June 05, 2002

Answers

Die best moontilke antwoord op jou vraag is reeds deur Mnr. Frans Vermeulen in 'n ander afdeling gedoen maar hier is dit:

1) Afrikaans is gegroeid uit het zeventiende eeuwse Nederlands dat toen zeer Vlaams was; bekijk maar het Middelnederlands woordenboek. 2) Het WNT of het Woordenboek Nederlandse Taal, dat woorden bevat vanaf de zestiende eeuw, is het grootste woordenboek ter wereld; dit kan nagegaan worden op de webstek van het Nederlands Lexicografisch Instituut of LNI. 3) Afrikaans heeft niet geleden onder de ondoordachte politieke spellingshervormingen die bedoeld waren om het Vlaams overwicht op het Nederlands af te bouwen met het gevolg dat het Nederlands nu verder verwijderd is van de natuurlijke taal dan het Afrikaans. 4) Het Afrikaans heeft zich natuurlijker ontwikkeld en is daardoor van zeer grote betekenis voor de studie van het Heel- Nederlands. Het Afrikaans is bij lange niet de simpele taal zoals men het graag doet geloven, maar de taal die ontdaan is van veel latijns geÔnspireerde franjes en nochtans uitmunt in een verpletterende zeggingskracht vergeleken met het huidige Nederlands en Engels. 5) Ik ben al meer de 35 jaar bezig met het zoeken naar de brontaal van de Westerse of Atlantische talen en ontdek dagelijks dat het "Nederlands" hierin een zeer voorname rol gespeeld heeft en nog altijd speelt; het belang van het Afrikaans ligt dus ook op dat gebied zo voor de hand... Ik vraag mij af of er bij de Afrikaanssprekenden belangstelling bestaat voor mijn studie? 6) Ik ben voorzitter van het "Genootschap voor Vergelijkend Taalonderzoek VZW", per adres Frans Vermeulen, Moorsledestraat 20, B8880 Ledegem, BelgiŽ.

Met beste groeten

Frans Vermeulen

-- Herz (Herz@rerival.net), July 02, 2002.


Het antwoord van Frans Vermeulen lijkt me niet correct. Zeker is het niet juist te beweren dat de spellinghervormingen in Nederland bedoeld waren/zijn om de Vlaamse invloed op het Nederlands af te bouwen. Wat een onzin! Een beetje kennis van de geschiedenis kan wellicht geen kwaad. Lees bovendien: E.H. Raidt " Afrikaans en sy Europees verlede", Kaapstad, Beperk, 1991; en: Frits Ponelis, "The Development of Afrikaans", Frankfurt am Main - Berlin enz, Peter Lang, 1993!! Veel groeten, Rita Snel Trampus

-- rita diana snel trampus (snel@sslmit.univ.trieste.it), July 08, 2002.

Rita is een hoer! ik ben de mooiste jongen van de wereld en ik moe van haar! Rita cafonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-- Jantje Graag (frufru@yahoo.it), September 30, 2003.

Moderation questions? read the FAQ