Missing form data

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Request Error

-------------------------------------------------------------------------------- Missing form data

Jeg får denne besked når jeg redirekter efter at have gemt eller slettet en sang fra tabellen. Kommandoen bliver udført men jeg kan ikke komme tilbage til min sangliste uden at bruge browserens back-knap. Er det fordi min fil starter med set_form_variables (det er den jo nødt til?) Med venlig hilsen Thomas

-- Thomas (thomasbm@it-c.dk), April 22, 2002


Moderation questions? read the FAQ