SQL fejlmeddelelse

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg forstår ikke denne meddelelse:

Database operation "1row" failed (exception NSDB, "Query was not a statement returning rows.") while executing "ns_db 1row $db $sql" (procedure "database_to_tcl_string" line 3) invoked from within "database_to_tcl_string $db $querya" invoked from within "if {$selection == ""} {

set querya "select plade_id.nextval from dual"

set id [database_to_tcl_string $db $querya] ns_return 200 text/html " ..." (file "/web/Hermansen/www/oevelse10/sang_add.tcl" line 11) invoked from within "source $file"

Jeg har ikke nævnt "1row" eller "ns_db 1row $db $sql" i min fil. Hjælp udbedes.

-- Anders Hermansen (hermansen@it.edu), April 22, 2002

Answers

Anders, vedhæft lige hele din kildekode fra filen - og Niels/Martin, jeg kunne ikke forklare det for Anders, så.. "Executive hilfe"!! vh Lasse

-- Lasse (xls@it.edu), April 23, 2002.

Her er kildekoden til filen "sang_add.tcl"

#chk_titel $titel

set_the_usual_form_variables 0

set db [ns_db gethandle]

set query "SELECT sang_id FROM sangtitler WHERE sang_titel = '$titel'"

set selection [ns_db 0or1row $db $query]

if {$selection == ""} {

set querya "select plade_id.nextval from dual"

set id [database_to_tcl_string $db $querya] ns_return 200 text/html " $id " ns_db dml $db "INSERT INTO sangtitler (plade_id, sang_id, sang_titel) values ('$plade_id', '$id', '$titel')" ns_returnredirect "sange_show.tcl?plade_id=$id"

} else {

set_variables_after_query

return_page "Fejlside" " Sangen med titlen $titel findes allerede. Tryk Tilbage knappen i din browser for at vende tilbage til oversigten over sange." }

-- Anders Hermansen (hermansen@it.edu), April 24, 2002.


Moderation questions? read the FAQ