Invalid collumname

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

SQL> select sang_id, pladetitel, kunsnernavn, sangtitel, udgivelsesaar from sange, plader where plader.plade_id = sange.plade_id and plader.plade_id = 10; select sang_id, pladetitel, kunsnernavn, sangtitel, udgivelsesaar from sange, plader where plader.plade_id = sange.plade_id and plader.plade_id = 10 * ERROR at line 1: ORA-00904: invalid column name

hvorfor får jeg ovenstående fejlmeddelelse når plade_id findes i både tabellen "sange" og tabellen "plader" Med venlig hilsen Thomas

-- Thomas (thomasbm@it-c.dk), April 22, 2002

Answers

Har du virkelig en collumn i tabellen plader der hedder kunsnernavn? Monstro den hedder kunstnernavn??

-- Anders Hermansen (hermansen@it.edu), April 22, 2002.

Moderation questions? read the FAQ