set_variables_after_query

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Når jeg anvender set_variables_after_query får jeg en fejl... Nogen forslag/forklaring?

Fejlmeddelelse: invalid set id: "" while executing "ns_set size $selection" invoked from within "set set_variables_after_query_limit [ns_set size $selection]" ("uplevel" body line 3) invoked from within "uplevel { set set_variables_after_query_i 0 set set_variables_after_query_limit [ns_set size $selection] while {$set_variables_after_qu..." (procedure "set_variables_after_query" line 2) invoked from within "set_variables_after_query " (file "/web/rsimonsen/www/oevelse10/pk_add_plade.tcl" line 18) invoked from within "source $file"

Min kode:#Lav databaseforbindelse set db [ns_db gethandle]

#Check at det indtastede navn ikke matcher et i databasen. Returner en fejl hvis det gør. set query "select plade_id from plade where lower(plade_titel)=lower('$plade_titel')"

set selection [ns_db 0or1row $db $query] set_variables_after_query

if{[string compare $plade_id ""]!=0} {......}

-- Rikke (rsimonsen@it-c.dk), April 22, 2002

Answers

Niels/Martin, jeg kunne ikke knække Rikkes problem... "Executive hilfe"!! vh Lasse

-- Lasse (xls@it.edu), April 23, 2002.

Moderation questions? read the FAQ