Link

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg har forsøgt mig med en kommentarside, men når jeg linker fra min forside til kommentar.tcl, får jeg blot denne fejl:

Missing form data

vh. John

-- John Eriksen (joe@it-c.dk), April 21, 2002

Answers

du er nødt til at give noget mere forklaring, hele fejlmeddelelsen og den relevante kildekode (pas på med html-tags, som laver rod i visningen af Qs and As... vh Lasse

-- Lasse (xls@it.edu), April 21, 2002.

Moderation questions? read the FAQ