fjollet ølnavn

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Ud fra et gammelt Niels Hallenberg-svar, sætter jeg mit øl-navn således:

set oelnavn "select idoel_sequence.nextval from dual"

Hvordan gør jeg det rigtigt, for selv om jeg nu endelig kan se min form-side, når jeg vil lægge Carlsberg Pilsner ind, så kommer min nye øl jo bare til at hedde: "select oel_sequence.nextval from dual", og det er jo et ret fjollet navn på en øl...

-- John Eriksen (joe@it-c.dk), April 21, 2002

Answers

Response to fjollet ølnavn

Det er ikke navnet du skal hente med nextval, du skal bruge den til at give en nyoprettet øl et nyt øl_id dvs. et tal som er større end det forrige id.

-- Merete (mlysholt@it-c.dk), April 21, 2002.

Response to fjollet ølnavn

nemlig, øl_id genereres i databasen, ølnavnet skal brugeren vel taste ind...?! vh Lasse

-- Lasse (xls@it.edu), April 21, 2002.

Moderation questions? read the FAQ