dur bare ikke

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg kan bare ikke få det her til at virke på vej ned til min form. Hvad gør jeg dog forkert?

set_the_usual_form_variables 0

set db [ns_db gethandle]

if { $oelnavn != "" } { set selection [ns_db select $db "select oelnavn from oel where idoel=idoel"]

} else { set selection [ns_db select $db "select idoel from oel where oelnavn=$QQoelnavn"] }

if { $selection == ""} {

set query "insert into oel (idoel, oelnavn) values ('id_seq.nextval', '$QQoelnavn')"

}

set selection [ns_db 1row $db "select oelnavn from oel where idoel='idoel'"]

-- John Eriksen (joe@it-c.dk), April 21, 2002

Answers

Jeg kan i hvert tilfælde se, at du mangler et $-tegn foran idoel i første række. Jeg tror heller ikke det er nok bare at skrive id_seq.nextval, du er nødt til at lave hele kaldet select id_seq.nextval from dual (har du husket at oprettet id_seq i sql'en?: create sequence id_seq start with 2;), og sætte den ind i en variabel der skaber kontakt til sql'en:

#set nextval [database_ to_tcl_string $db "select id_seq.nextval from #dual"] #ns_db dml $db "insert into restaurant (rest_id, rest_name) values #($nextval, '$rest_name')" (jeg tror $nextval skal være uden ''.

Håber du kan bruge det vi ses i morgen MVH Merete

-- Merete Lysholt (mlysholt@it-c.dk), April 21, 2002.


Moderation questions? read the FAQ