selection vil ikke virke

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg kan ikke få min selection i fremvisningen af de forskellige vurderinger af en bestemt restuarant. Samtidig ved jeg, da den virkede men tabellen var forkert, at den viser alle de kolonner der er i tabellen rating. Min kode: set db [ns_db gethandle] set selection [ns_db select $db "select restaurant.rest_name, rating, kommentar, email, name from restaurant, rating where rest_id ='$rest_id'"] set tabel "

Vurdering af:$rest_name


" while { [ns_db getrow $db $selection] } { set_variables_after_query append tabel "" } ns_return 200 text/html [home_page "Restaurantvurdering" "$tabel
Rating kommentarer Rater
[genstars "$rating"] $kommentar$name
"] Fejlmelding: Database operation "select" failed (exception NSDB, "Query was not a statement returning rows.") while executing "ns_db select $db "select restaurant.rest_name, rating, kommentar, email, name from restaurant, rating where rest_id ='$rest_id'"" invoked from within "set selection [ns_db select $db "select restaurant.rest_name, rating, kommentar, email, name from restaurant, rating where rest_id ='$rest_id'"]..." (file "/web/mlysholt/www/oevelse9/show.tcl" line 27) invoked from within "source $file" Kan du se fejlen? mvh Merete

-- Merete Lysholt (mlysholt@it-c.dk), April 21, 2002

Answers

I think you might need to include rest_id in your select statement

-- Tony (antl@it-c.dk), April 21, 2002.

den næstnyeste postering fra Tony handler om det samme - find mit svar derinde! vh Lasse

-- Lasse (xls@itu.dk), April 21, 2002.

Moderation questions? read the FAQ