oevelse9: if sætninger og select?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

restaurant_add:

Jeg skriver:

set_the_usual_form_variables 0

set db [ns_db gethandle]

if { $rest_id != "" } { set sellection [ns_db select $db "select rest_name from restaurant where rest_id = '$rest_id' " ]

}else{ set sellection [ns_db select $db "select rest-id from restaurant where rest_name = '$QQrest_name' " ] }

if { selection == ""} {

set query "insert into restaurant (rest_id, rest_name) values ('select id_seq.nextval from dual', '$QQrest_name')"

set selection [ns_db dml $db $query]

Fejlmeddelelse:

extra characters after close-brace while executing "if { $rest_id != "" } { ns_db select $db "select rest_name from restaurant where rest_id = '$rest_id' "

" (file "/web/mlysholt/www/oevelse9/restaurant_add.tcl" line 5) invoked from within "source $file"

Jeg synes jeg har prøvet at sætte alt muligt efter if-sætningen, og lige meget hjælper det. Kan du se fejlen?

-- merete lysholt (mlysholt@it-c.dk), April 19, 2002

Answers

Response to oevelse9: if sætninger og select?

i stedet for where rest_id = '$rest_id' " ] så skriv: where rest_id=$rest_ud" ] - altså uden '' omkring var og UDEN mellemrum inden det afsluttende "

vh lasse

-- Lasse (xls@it.edu), April 19, 2002.


Moderation questions? read the FAQ