Fejl ved "nexteval"

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Kan nogen gennemskue den her fejl:

Database operation "dml" failed (exception ORA, "ora8.c:1207:ora_exec: error in `OCIStmtExecute ()': ORA-00933: SQL command not properly ended

SQL: insert into boghandler (id, boghandel_navn, url) values (id_seq.nextval, '111', '222') insert into ratings (id, personnavn, email, tekst, rating) values (id_seq.currval, 'noget', 'ae@it-c.dk', 'kommentar', '2');") while executing "ns_db dml $db "insert into boghandler (id, boghandel_navn, url) values (id_seq.nextval, '$boghandel_navn', '$url') ..." invoked from within "if { ! [info exists id] } { ns_db dml $db "insert into boghandler (id, boghandel_navn, url) values (id_seq.nextval, '$bogh..." (file "/web/alan/www/oevelse9/ny_anmeldelse.tcl" line 24) invoked from within "source $file" ----- hilsen Alan

-- Alan Engelhardt (alan@it-c.dk), April 18, 2002

Answers

du har ;") stående midt i linie 2 ovenfor. Semikolonnet skal du have med, hvis du skriver direkte i SSH-skalen, men IKKE hvis du skriver i en insert i en tcl-fil - så enten skal denne fjernes, eller også skal der tilføjes en efter den første insert - og så kan jeg ikke se hvad ") skal bruges til...?!

vh lasse

-- Lasse (xls@it.edu), April 19, 2002.


Moderation questions? read the FAQ