Merete: Denne gang håber jeg, hvorfor kan jeg ikke finde ud af at rette spørgsmål

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Nå men i min restaurent.tcl i mit a-tag skriver jeg:

"show.tcl?$rest_id=[ns_urlencode $rest_id]\"

i show.tcl (som vider alle ratings for en restaurant) skriver jeg:

set db [ns_db gethandle]

set query "select name, email, count(rest_name) as antal_vurderinger, rating, kommentar, rest_name, rest_id from rating where rest_id='$rest_id'"

set selection [ns_db select $db $query]

set oversigt "" while { [ns_db $db $query $selection] } { set_variables_after _query

Jeg ved godt, at det sikkert ikke er en helt korrekt selection jeg foretager, men selv med helt simple selections siger fejlmeddelelsen, at variablen rest_id ikke findes.

can't read "rest_id": no such variable while executing "set query "select name, rating, kommentar, email from rating where rest_id=$rest_id" " (file "/web/mlysholt/www/oevelse9/show.tcl" line 19) invoked from within "source $file"

HVad går galt? mvh Merete

-- Merete Lysholt (mlysholt@it-c.dk), April 17, 2002

Answers

Response to Merete: Denne gang håber jeg, hvorfor kan jeg ikke finde ud af at rette spørgsmål

Egentlig en morsom fejl: erstat linien
  show.tcl?$rest_id=[ns_urlencode $rest_id]
med
  show.tcl?rest_id=[ns_urlencode $rest_id]


-- Martin Elsman (mael@it.edu), April 17, 2002.

Moderation questions? read the FAQ