Hvordan virker radiobuttons?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvordan sørger man for at radiobuttons virker - altså sådan at én og kun én kan vælges og at de samtidig sender en formvaribel med, som viser hvilken knap der er valgt? Jeg har prøvet med følgende som ikke virker:
Hvor mange stjerner skal restauranten have? 1 2 3 4 5

Skriv eventuelle kommentarer

Indtast dit navn Indtast din email-- Rune (huvendick@itu.dk), April 17, 2002

Answers

Øh...ja, nu fik jeg jo sendt hele formen og ikke kun koden med - prøver lige igen.....: Hvor mange stjerner skal restauranten have? 1.(input)...type=radio name=stjerner value=en checked> 2.... type=radio name=stjerner value=to> 3..... type=radio name=stjerner value=tre> 4..... type=radio name=stjerner value=fire> 5.....type=radio name=stjerner value=fem>-- rune (rune@itu.dk), April 17, 2002.


hvis du laver value i formen om til talværdier (1-5), kan du i næste fil (insert-filen) indsætte $stjerner i kolonnen ratings, på denne måde indsætter du reelt det valgte tal...

-- Lasse (xls@it.edu), April 19, 2002.

Moderation questions? read the FAQ