keyword

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg tror, jeg er meget tæt på, men hvordan klarer jeg den her?:

Database operation "dml" failed (exception ORA, "ora8.c:1207:ora_exec: error in `OCIStmtExecute ()': ORA-00971: missing SET keyword

SQL: update projekter (projekttext) values ('Det er skide ulækkert, når "moar"-folket glemmer at rydde op efter sig i kantinen. Skal vi gøre noget alvorligt ved det?')

vh. En meget træt gammel mand where projekttitle='Oprydningskultur'") while executing "ns_db dml $db "update projekter (projekttext) values ('$projekttekst') where projekttitle='$projekttitle'" "

-- John Eriksen (joe@it-c.dk), April 14, 2002

Answers

din syntaks er forkert, update kræver 'update tabel set variabel=value where unikt_parameter=value' - altså f.eks. "update projekter SET projekttext='$projekttext' where projekttitle='$projekttitle' ". Se mere på slide 7 side 13...

-- Lasse (xls@it.edu), April 15, 2002.

Moderation questions? read the FAQ