variabel

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Når jeg skriver følgende (jeg har også prøvet andre måder med samme resultat):

set db [ns_db gethandle]

ns_db dml $db "select from projekter (projekttext, password)

where projekttitle = '$projekttitle'"

set selection [ns_db select $db $query]

...får jeg hele tiden fejlmeddelelsen, at variablen projekttitle ikke eksisterer, men det ved jeg jo, den gør. Eller gør jeg???

vh. John

-- John Eriksen (joe@it-c.dk), April 14, 2002

Answers

Det ser ud som om du mangler linien
  set_the_usual_form_variables
oeverst i din fil!

-- Martin Elsman (mael@it.edu), April 14, 2002.

Moderation questions? read the FAQ