chk-kommandoen virker ikke

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvorfor får jeg denne fejlmeddelelse, når jeg har lavet formvars, lagt den på tcl og har genstartet serveren?

invalid command name "chk_projekttitle" while executing "chk_projekttitle projekttitle " (file "/web/joe/www/oevelse8/opret_projekt.tcl" line 3) invoked from within "source $file"

I min opret_projekt har jeg blot skrevet:

set_the_usual_form_variables 0

chk_projekttitle projekttitle

o.s.v.

Lasse fortalte mig, at chk-kommandoen automatisk ville finde formars i tcl-kataloget...

Med venlig hilsen

John Eriksen

-- John Eriksen (joe@it-c.dk), April 12, 2002

Answers

Skal du ikke have klammer om, altså; [chk_projekttitle projekttitle]

-- Rune (huvendick@itu.dk), April 12, 2002.

Det er ikke nødvendigt med [..] omkring kaldet, men har du husket at genstarte webserveren?

-- Martin Elsman (mael@it.edu), April 13, 2002.

Moderation questions? read the FAQ