Pedersens Hotline

greenspun.com : LUSENET : IT-sociologi : One Thread

Til jer alle (hver især)

Jeg foreslår at denne tråd bruges til fælles kommunikation om "adfærdsregulering" og kommentarer til brug for alle. Fornemhed skyld foreslår jeg at fællesopfordringer skrives MED STORT.

F.EKS. SKIDT MED RETSTAVNING HER. DET VIGTISTE ER KOMMENTARERNE .. osv.

Meddelelse 1: Jamen, jamen, jamen nu begynder det jo at ligne noget.

Jeg vil opfordrer jer til, at GIVE HINANDEN *VENLIG* KRITIK PÅ FORSLAGENE SAMT FIF OG RÅD OM LITTERATUR MM. - PÅ DE ENKELET TRÅDE

På den led kan det være, at nært beslægtede emner kan støtte hinanden - uden egentlig at arbejde sammen.

Jeg vender tilbage torsdag med forslag/ønsker om oplæg fra grupperne.

Vi ses

Dan

-- Dan Pedersen (dape@it-c.dk), April 10, 2002


Moderation questions? read the FAQ