jeg forstår ikke fejlmedelelsen?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Database operation "dml" failed (exception ORA, "ora8.c:1207:ora_exec: error in `OCIStmtExecute ()': ORA-00911: invalid character

SQL: insert into comments (id, url, name, text, insertdate, email) values (comment_sequence.nextval, 'http://hug.it.edu:8294/index.html', 'ggggggggggggggggg', 'ggggggggggg', sysdate, 'ffffffffffff@jjjj.dk');") Denne kommer, når jeg har udfyldt alle tre textfelter og submitter.

while executing "ns_db dml $db "insert into comments (id, url, name, text, insertdate, email) values (comment_sequence.nextval, '$url', '$name', '$QQtext', sysda..." (file "/web/mlysholt/www/oevelse7/comments_add.tcl" line 20) invoked from within "source $file"

Hvad kan der være galt? mvh Merete

-- merete lysholt (mlysholt@it-c.dk), April 07, 2002

Answers

Response to jeg forstår ikke fejlmedelelsen?

Proev at slette det semicolon (;) du har stående efter insert-kommandoen.

-- Martin Elsman (mael@it.edu), April 07, 2002.

Moderation questions? read the FAQ