order by

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg spurgte Lasse:

En ting, der irriterer mig, er, at kommentarerne kommer ind i fuldstændig vilkårlig rækkefølge. Kan man ikke sikre sig, at den sidst sendte kommentar lægger sig øverst i rækken af kommentarer?

Jeg fik svaret:

... brug 'order by', kan ikke lige finde et velegnet link, men det står også i jeres slides.

Kan nogen huske, hvor de har set det i slides. Jeg kan ikke finde det.

vh. John Eriksen

-- John Eriksen (joe@it-c.dk), April 07, 2002

Answers

Se side 341 i bogen (kapitel 12)

-- Martin Elsman (mael@it.edu), April 07, 2002.

Moderation questions? read the FAQ