fuldstændig tilgang i sql til en fil/tabel

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvordan er det lige man tilgår en af de tabeller man allerede har oprettet nogle dage i forvejen via sql fortolkeren? Jeg skriver "sql" og programmet åbner. Derefter skriver jeg hvad?! :-) På forhånd tak for hjælpen! -Linebine

-- Line Vibeke Andersen (linebine@it-c.dk), April 02, 2002

Answers

Response to fuldstændig tilgang i sql til en fil/tabel

hvis du vil have vist en oversigt over dine tabeller i databasen: select table_name from user_tables;

hvis du vil have vist opbygningen af en tabel: desc tabelNavn; f.eks. desc itc_personer;

hvis du vil vide, hvad der ligger i en tabel (values): select * from tabelNavn; f.eks. select * from itc_personer;

:o) Lasse

-- Lasse (xls@it.edu), April 04, 2002.


Moderation questions? read the FAQ