Fejl på "QQtext"

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Opgave 7C: Hvorfor får jeg denne fejl, når jeg prøver at tilføje en kommentar:

"can't read "QQtext": no such variable while executing "ns_db dml $db "insert into comments (id, url, email, text, insertdate) values (comment_sequence.nextval, '$url', email, name, '$QQtext..." (file "/web/joe/www/oevelse7/comments_add.tcl" line 29)"

Jeg kan godt regne ud, at det kommer fra values under ns_db, men ???

vh John

-- John Eriksen (joe@it-c.dk), March 31, 2002

Answers

Response to Fejl på "QQtext"

Har du husket at skriver "set_the_usual_form_variables 0"?

-- Johan Reis (bimbo@it-c.dk), March 31, 2002.

Moderation questions? read the FAQ