Opgave 7 - C: ikke alle felter er udfyldt, alligevel laves der en ny række !

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg har fået "tilføj kommentar"-funktionaliteten til at fungere i kommentar-servicen vi har i opgave 7.

Jeg kan få programmet til at returnere en fejlmeddelelse hvis der er et felt der ikke er udfyldt korrekt. Alligevel finder jeg ud, at der er kommet en ny række, når jeg refresher "comment"-siden, hvor der bare mangler den variabel, der ikke blev udfyldt!

Er det bare mig, der har lavet en for dårlig form variabel kode, eller er der andre der har den samme bug....?

-- Johan Reis (bimbo@it-c.dk), March 27, 2002

Answers

Response to Opgave 7 - C: ikke alle felter er udfyldt, alligevel laves der en ny række !

jeg mindes at det kan være noget med dine , altså således, at hver gang du refresher din side, så kører filen - INKL din insert- fil... men det er et gæt, du sender ingen kodeeksempler med. vh Lasse

-- Lasse (xls@it.edu), April 04, 2002.

Moderation questions? read the FAQ