hvorfor virker min kode ikke?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg forstår ikke hvorfor min kode ikke virker. Jeg har arbejdet længe på den og kan ikke fine flere fejl? Er der andre der kan?

Øvelse6 opgave C:

create table itc_studerende ( kursus_id references itc_kurser, person_id references itc_personer );

insert into itc_studerende (kusus_id, person_id) values ('DWEB','881');

insert into itc_studerende (kusus_id, person_id) values ('F1','881');

insert into itc_studerende (kusus_id, person_id) values ('F2','881');

insert into itc_studerende (kusus_id, person_id) values ('DWEB','886');

insert into itc_studerende (kusus_id, person_id) values ('F1','886');

insert into itc_studerende (kusus_id, person_id) values ('F3','886');

insert into itc_studerende (kusus_id, person_id) values ('F2','889');

insert into itc_studerende (kusus_id, person_id) values ('F1','889');

insert into itc_studerende (kusus_id, person_id) values ('F3','889');

column kursusnavn format a30 column navn format a20

select itc_kurser.kursusnavn, itc_personer.navn from itc_kurser, itc_personer, itc_studerende where (itc_studerende.kursus_id = itc_kurser.kursus_id and itc_studerende.person_id = itc_personer.person_id);

mvh Merete

-- Merete Lysholt (mlysholt@it-c.dk), March 24, 2002

Answers

Hvilken fejlbesked får du? Husk altid at give så mange oplysninger som muligt ved fejlrapportering...

-- Martin Elsman (mael@it.edu), March 24, 2002.

du skriver kusus_id i stedet for kursus_id...

-- Lasse (xls@it.edu), April 04, 2002.

Moderation questions? read the FAQ