hvordan sletter man en række i en tabel

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg indsat den samme række i en tabel 3 gange og forsøgt at slette de 2 ved hjælp af drop kommando. Det er ikke lykkedes. Hvordan sletter man en række ?

Hanne

-- Hanne Willer (hwi@it-c.dk), March 23, 2002

Answers

Response to hvordan sletter man en række i en tabel

To delete a row in a table, use the delete statement. Ex:
  delete from mailing_list where email = 'nh@it.edu';


-- Martin Elsman (mael@it.edu), March 24, 2002.

Response to hvordan sletter man en række i en tabel

drop hører til 'drop table xxx', altså dropper du en hel tabel, ikke bare en enkelt række...

-- Lasse (xls@it.edu), April 04, 2002.

Moderation questions? read the FAQ