Hvad ønsker i at blive undervist i til Flash Kursus

greenspun.com : LUSENET : Flash Kursus : One Thread

Vi kunne arbejde med ANIMATIONER : (frame-by-frame, motion tween, shape tween, actionscript). Eller BRUGERGRÆNSEFLADER: Symboler, graphic, buttons scripts, Text, Popup windows. Eller LYD. SKriv hvis du har et specifikt ønske!

-- Jussi Arstorp (jussi@arstorp.com), March 22, 2002

Moderation questions? read the FAQ