TCL og Apache

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvordan får jeg sat min Apache server op til at understøtte TCL? Jeg har hentet flere filer fra nettet, men de giver mig kun en shell.

-- Thor Dekov Buur (dekov@it-c.dk), March 21, 2002

Moderation questions? read the FAQ