Synopsis

greenspun.com : LUSENET : EIK MUDs to Morten BACH : One Thread

Lige et hurtigt spørgsmål. Gælder synopsis'en kun for den digitale prototype, eller skal hele projektet beskrives, dvs. de nye strategiske mål, visioner og missioner for virksomheden. Jeg håber jeg er tydelig nok i mit spørgsmål!

-- Martin Mohr Larsen (boozebig@hotmail.com), March 19, 2002

Answers

Du er MEGET tydelig :-) Synopsen er et følgepapir til det DIGITALE PRODUKT, og ikke andet

mvh

Morten

-- Morten Bach (mbj@kts.dk), March 20, 2002.


Moderation questions? read the FAQ