Kommando der viser alle tabeller i Oracle?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej

Findes der en kommando, som lister alle de tabeller, som man har oprettet? Rart at kunne se, om en tabel allerede er oprettet eller ej.

mvh Morten

-- Morten Kølby (mok@it-c.dk), March 18, 2002

Answers

Try

select table_name from user_tables;

-- Martin Elsman (mael@it.edu), March 18, 2002.


select table_name from user_tables;


-- Niels Hallenberg (nh@it.edu), March 18, 2002.

Moderation questions? read the FAQ