Vedr. Objektivers kvalitet

greenspun.com : LUSENET : Fotografisk teknik : One Thread

Objektiv producenten Schneider har publiceret en informativ og læseværdig artikel (i PDF format) om objektivers skarphed:

http://www.schneideroptics.com/info/white_papers/quality_criteria_of_lenses.pdf

Artiklen giver en forståelig forklaring på hvordan man aflæser MTF diagrammer.

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), March 18, 2002


Moderation questions? read the FAQ