tja, we weten het niet echt helemaal zeker, geloven we ....

greenspun.com : LUSENET : timedesk : One Thread

Uit een brief van de Belastingdienst:

"Heeft u nog vragen over deze mededeling, dan kunt u terecht bij uw eenheid van de Belastingdienst. Adres een telefoonnummer staan hieronder. De spreekuren zijn over het algemeen: maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur".

Kees

-- kees (c.brucks@hetnet.nl), March 15, 2002


Moderation questions? read the FAQ