Bruker dere fire fingers regelen?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei Jeg leste et sted det nå sist sommer.Når man tar på seg parykken skal man legge hånda på panna men bare fire fingre og måle seg fram til hvor langt frem man skal ha parykken.Man anbefalte å ikke trekke den for langt frem mot øynene.Ellers ville det se ut som man brukte parykk.Noe å tenke på? Fire fingers regelen funker bra for meg alle fall Marija

-- Marija Hoffs (hoffsmarija@hotmail.com), March 13, 2002

Moderation questions? read the FAQ