Hitno pitanje iz kemije

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Moze li mi netko objasniti gorenje i oksidaciju alkohola, te dobivanje alkohola iz alkena ???? hitno mi je! Hvala unaprijed!

-- Anonymous, March 12, 2002

Answers

alkoholi iz alkena nastaju reakcijom adicije vode (u kiselom mediju)-pogeldaj udzbenik. tako se proizvode i u tvornicama jeftinih zestokih pica, za razliku od finih pica koja nastaju fermentacijom secera iz npr. sljiva, jabuka, zitarica... priroda gotovo uvijek nadmasuje organsku kemiju u kvaliteti proizvoda. Gorenje alkohola je reakcija oksidacije tih spojeva u kojoj nastaju C02 i voda. razlog zbog kojeg alifatski ugljikovodici spontano gore (ako ih uplais, tj. zagrijes ih na "temperaturu paljenja") lezi u velikoj razlici slobodne energije sadrzane u molekulama alifatskih alkana s jedne, te CO2 i vode s druge strane. A sad, hitno otvori svoj skolski udzbenik! :)

-- Anonymous, March 13, 2002

Moderation questions? read the FAQ