EU-site for Socialdemokratiet

greenspun.com : LUSENET : Maalgruppeanalyse : One Thread

Produkt: web-site som informerer pædagogisk og underholdende om EU Afsender: Socialdemokratiet Målgruppe: endnu uafklaret - men formentlig temmelig bred Status: endnu i planlægningsfasen Omfang: mini-undersøgelse - forundersøgelse - forventes ikke at være fuldt repræsentativ, men blot give inspiration til videre arbejde.

Er der nogen som synes det kunne være interessant at undersøge, hvordan man bedst og mest effektivt informerer den definerede målgruppe om EU via internet-mediet, så har jeg projektet?

Rent metodisk forestiller jeg mig et samspil mellem kvalitativ og kvantitativ metode.

Mange hilsner Ditte Hartvig

-- Ditte Hartvig Jacobsen (dhj@socialdemokratiet.dk), March 11, 2002


Moderation questions? read the FAQ