nood chat

greenspun.com : LUSENET : timedesk : One Thread

In geval van nood wordt de Chatspace weer even in gebruik genomen emergency chat

-- Ben Koot (ben@klessebes.zzn.com), March 07, 2002

Answers

Die chat draait nu tijdelijk hier.

-- Hans (hsg8@hotmail.com), April 22, 2002.-- Ben koot (ben@timedesk.nl), April 04, 2002.

Moderation questions? read the FAQ