Zentropa projekter

greenspun.com : LUSENET : Maalgruppeanalyse : One Thread

Hej alle

Som lovet lidt info omkring potentielle projekter på Zentropa's Skulkenborg-koncept. De var meget interesserede i at få tilknyttet flere grupper - the more the merrier!

Der er et hav af muligheder - og det er nogle rigtig flinke og sjove mennesker derude. Helt konkret har de brug for hjælp på to projekter - se vedlagte beskrivelser (ikke helt færdige). Man kan selvfølgelig slå projekterne sammen men det mener jeg er for voldsomt til vores opgave. De kan hjælpe med det praktiske - rekruttering af børn, mobiltlf. osv. Jeg har lidt mere info. som jeg kan tage med på Torsdag. Men lad høre fra Jer hvis I er interesserede.

Projekt Billedgalleri Vi skal have udviklet et site – et billedgalleri – der understøtter Nokia 7650 mobiltelefoner – og også gerne andre telefoner, der kører på GPRS-nettet.

Formålet med projektet er, at udvikle en unik måde hvorpå børn kan udtrykke visuel og mundtlig kreativitet ved hjælp af deres egen formidling af digitale billeder og lyd. Opgaverne på sitet skal udfordre deres nysgerrighed og deres kunstneriske sanser.

25 – 35 børn i alderen 10 – 14 år udstyres med hver deres telefon, og får forskellige opgaver, som skal løses ved hjælp af telefonen og sitet. Ved hjælp af telefonen kan de sende billeder og samtidig indtale beskrivelser til en voiceserver.

I samarbejde med DRs Børneradio udvikles features og defineres opgaver til sitet. I første omgang foreslår jeg, at Tvropa laver et dummy-site, der illustrerer, hvad der kan lade sig gøre med den eksisterende teknologi. Sitet skal være opbygget således, at hvert barn har deres egen ”boks” hvortil de sender deres billeder og lyde. Og det må gerne fremgå hvilke muligheder der kan leges med. Når det site er klar nedsættes en gruppe bestående af Thorbjørn (Tvropa), Peter (Zentropa) og Rune/Esben fra Børneradio. Gruppen definerer de egenskaber og udfordringer sitet skal håndtere.

Derefter går Tvropa i gang med udviklingen af det endelige site, der både skal ligge i en DR version og en ”Skulkenborg”-version. Disse to versioner er sandsynligvis ens, men skal af organisatoriske årsager ligge på to forskellige adresser.

Der tilknyttes en gruppe elever fra IT-højskolen til at følge projektet og evaluere det i en rapport.

Projekt - Skulkenborg SMS-chat

SMS-delen af Skulkenborg skal være en del af det ”kids community”, der skal trække brugerne til web-portalen. Vi vil etablere et sted, hvor børnene får nogle tilbud, de kan bruge på deres mobiltelefoner, som de ikke får andre steder. De skal kunne spille med hinanden via mobiltelefonerne, de skal kunne sende voice greeting, logoer, kærestebreve, billeder – og på lidt længere sigt film til hinanden. Med GPRS og UMTS teknologien skal de kunne hente relativt store mp3 og mp4-filer.

Det er vigtigt, at vi får etableret Skulkenborg som det toneangivende sted, hvor børn kan hente og sende materiale via deres computer og mobiler. Derfor skal vi hele tiden at være i front med både den kreative og den teknologiske udvikling Det kræver et godt samarbejde mellem teleselskab, software udviklere og indholdsleverandører.

Vi allierer os med to forskellige grupper af teenagere, der i en periode på cirka en måned skal kommunikere og bruge en defineret SMS-chat. Formålet er at klarlægge og analysere deres behov og registrere deres forbrug af de muligheder som næste generations mobiltelefoner giver. På baggrund af den viden og indsigt vi vil få med fokusgrupperne, kan vi definere forskellige features og tilbud til forskellige målgrupper i alderen 13 – 16 år.

De to grupper af teenagere, som vi vil fokusere på er:

En gruppe af piger og en gruppe af drenge. Cirka seks i hver.

Der er flere muligheder for fokusgrupper. Det kunne for eksempel være drenge fra en 8. klasse og en gruppe af pigespejdere.

Research:

1. Af de i alt 40 elever på Sct. Jørgens Skole i Roskilde har 35 mobiltelefon. De fleste elever vurderer, at de allerede på nuværende tidspunkt bruger telefonen mere til SMS end til tale. På skolen er det forbudt at bruge mobiltelefon i timerne, men ok at gøre det i frikvarterne. Derfor foregår der en livlig kommunikation at ”posttjek” og afsendelse af SMSer i pauserne. En hurtig rundspørge viser, at hver teenager har cirka 25 – 30 forskellige personer de SMSer med.

2. Gruppen af pigespejdere er interessant. Undersøgelser viser, at piger er mere disponeret for at bruge SMS end drenge. En gruppe at spejdere har en anden fælles referenceramme end en skoleklasse. Samtidig ser de ikke hinanden dagligt. Med en SMS-chat får de mulighed for at kommunikere nemt mellem møderne. Desuden kan de bruge SMS-chatten til at løse forskellige opgaver, når de er på spejdertur. Om de vil gøre det, skal prøveforløbet vise.-- Anne Mai-Linh Andersen (anne@ferring.com), March 06, 2002


Moderation questions? read the FAQ