Uploade filer med "lange" filnavne til hug.it.edu under windows XP

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Under XP kan jeg ikke uploade filer med filnavne over 8+3 karakterer (f.eks. temperatur.tcl)via ssh til it.hug.edu. I stedet er jeg nødt til at uploade filen under er kortere navn, og omdøbe den på serveren - det kører fint meen er lidt upraktisk.

Er der nogen der har forslag til hvad jeg kan gøre?

Mvh Rikke

-- Rikke Simonsen (rsimonsen@it-.dk), March 03, 2002


Moderation questions? read the FAQ