Multabel kan ikke ses i netscape

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg har lavet oevelse 3 og brugt internet explorer som browser og det virkede fint. Da jeg sad og kedede mig, tjekkede den i netscape og jeg kan pludselig ikke se multiplikationstabelen!? er der nogen gode råd eller forklaringer?

-- Mikkel Bille Petersen (bille@it-c.dk), February 25, 2002

Answers

Det skyldes sandsynligvis, at der er fejl i din opbygning. Check, at du anvender de korrekte table tags, dvs. th, td og tr samt at de alle afsluttes.

Det kan saktens ske, at Explorer virker mens Netscape ikke virker idet Explorer er mere forgivende over dine HTML fejl.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), February 25, 2002.


Jeg tror at det skyldes mest en bug i Netscape. Jeg har også haft det samme problem og hverken jeg eller hjælpelæren kunne finde noget som helst galt i koden.

-- Johan Reis (bimbo@it-c.dk), March 05, 2002.

Jeg vil nu tro at der er fejl i ``table'' slut-tagget.. Proev ``View -> Page Source'' i netscape.

-- Martin Elsman (mael@it.edu), March 05, 2002.

Moderation questions? read the FAQ