razrijeđivanje alkohola

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Molim pomozite Iz 96%vol. alkohola specifične težine 0,8090 treba izraditi litru 80%vol. alkohola specifične težine 0,8608.

Unaprijed hvala na pomoći.

-- Anonymous, February 21, 2002

Answers

Response to razrijeĂ°ivanje alkohola

S obzirom da pri miješanju alkohola i vode dolazi do kontrakcije volumena (miješanjem 1 L vode i 1 L čistog alkohola konačni volumen sustava biti će manji od 2 L) stvar bi se na temelju volumnih udjela mogla računati uz poznavaje parcijalnih volumena i njihove ovisnosti o T. Ne znam tko su aneladn@mail.net.hr i zašto im to treba pa bih preporučio sljedeće jednostavnije rješenje. Treba naći gustoće zadanih volumnih smjesa. Ja sam uzeo gustoće iz jedne starije tablice čiji su podaci vezani uz 15 stupnjeva Celzijusa i oni su sljedeći:

96 %-tni alkohol ima gustoću 812,1 g/L. Maseni udio alkohola u ovoj smjesi je 93,82 % iliti 76,21 g alkohola u 100 kubičnih centimetara smjese.

80 %-tni alkohol ima gustoću 863,9 g/L . Maseni udio alkohola u ovoj smjesi je 73,54 % iliti 63,51 g alkohola u 100 kubičnih centimetara smjese.

Sad je dalje lako:

1 L 80 %-tnog alkohola ima masu 863,9 g. Od toga na alkohol otpada 635,1 g, a ostalo je voda.

Koliki volumen 96 %-tne smjese sadrži 635,1 g alkohola. Taj podatak dobijemo dijeljenjem mase traženog alkohola s njegovim masenim udjelom u smjesi što iznosi 676,9 grama, tj., 833,5 kubičnih centimetara, što je dobiveno dijeljenjem mase smjese s njenom gustoćom.

Znači treba uzeti 833,5 kubičnih centimetara 96 %-tne smjee i na nju dodati određenu masu vode i to je to.

Kolika je masa vode? Masa smjese u konačnici iznosi 863,9 grama. Masa potrebnih 833,5 kubičnih centimetara 96 %-tne smjese je 676,9 grama. Znači da treba dodati još 187 g čiste vode (863,9-676,9).

Rješavanje ovog problema uz pretpostavku idealnog ponašanja smjese i računanje masa sastojaka s njihovim gustoćama u čistom stanju nije prikladno niti ispravno i svodilo bi se na takozvanu papirokemiju, tj., na nešto što nema veze s pokusom već je u svojoj naravi čisto fiktivno manipuliranje sa zamišljenim (i pogrešnim) premisama.

Pozdrav.

-- Anonymous, March 02, 2002


Moderation questions? read the FAQ