slides og opgaver

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Er det ikke muligt at få slides og opgavesættene noget før, således vi bedre kan strukturerer vores tid ? Jeg havde f.eks. forestillet mig at forberede mig til dette fag onsdag/torsdag.

-- Grete Ellersgaard Jørgensen (ge@it-c.dk), February 15, 2002

Moderation questions? read the FAQ