tlc i terminalvindue

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Ikke et spørgsmål men et link til den side, hvor jeg downloade det program, der gør at jeg kan køre tcl direkte i et terminalvindue. Efter installationen, der skete smertefrit åbnede jeg bare tclsh83.exe. Jeg kører win2000pro.

Linket: http://www.activestate.com/Products/Download/Download.plex?id=ActiveTcl

-- Janus Porsborg (jmp@it-c.dk), February 13, 2002


Moderation questions? read the FAQ