hvor er opgave 2?

greenspun.com : LUSENET : diskussionsrum : One Thread

Jeg kan kun finde besvarelser til første Løbeseddel, Hvor er de andre?

-- Grete E J (ge@private.dk), February 13, 2002

Answers

De andre opgaver kommer senere, det er kun første Løbeseddel der er lavet, på nuværende tidspunkt.

-- Grete Ellersgaard (ge@it-c.dk), February 13, 2002.

Moderation questions? read the FAQ