Hvordan bliver man dommer

greenspun.com : LUSENET : Soccer referees : One Thread

Hvordan bliver man dommer?

-- Anders (hermansen@itu.dk), February 11, 2002

Answers

Du kan hente info på siden www.grafdommer.dk

-- Anders (hermansen@itu.dk), February 11, 2002.

Moderation questions? read the FAQ